Retur

Rutiner for retur av varer

Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Anouska beskjed på webshop@anouska.no om at du vil påberope deg mangelen. Vi vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp.

Angrerett
I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøper mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den.

Trygg handel
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personalopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Vennligst se linkene nedenfor for mer tips og råd:

www.forbrukerombudet.no
www.forbrukerportalen.no
www.lovdata.no
Forbrukerombudets Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett